19/9-2017 Betonjunglen: De store ideers storhed og fald

Med Ph.d-studerende Mikkel Høghøj som stifinder besøger vi
velfærdsbyggeriernes betonjungler. Han vil fortælle om visioner, resultater og dystopier i de store velfærdsbyggerier, som prægede byudviklingen i efterkrigstiden.

Høghøj kommer, med udgangspunkt i Østjylland, ind på, hvordan velfærdsbyggerierne påvirkede byerne og ikke mindst byernes borgere. Vi får indblik i en historie, som handler om gode viljer, håb og fremskridttro. Håbet om, at man kunne forme fremtiden og fremtidens mennesker med velgennemtænkt velfærd. Men også en historie om visioner der ikke altid blev indfriet og som nogen gange endte mere som mareridt end drøm.

Foredraget afholdes i Aarhus Stadsarkivs lokaler i DOKK1 kl. 19/9-2017 kl. 19.30-21.30
Tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling af kaffe. Tilmelding til Peter Mouritsen på mail: peter.mouritsen@gmail.com