7/5-2020 Greven, grevinden og vaskekonen: Hverdagsforbrug og luksusvarer på Gammel Estrup (Aflyst)

I 1700-tallet var Gammel Estrup et af landets største godser, og i mere end 50 år hed godejeren her Jørgen greve Scheel. Ud over at være godsejer var han også hovmester for kongens søn, og greveparret boede derfor i en årrække på kongens slot i København om vinteren.

Sammen med Kristine Dyrmann, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet, og videnskabelig medarbejder, Dansk Center for Herregårdsforskning, skal vi følge herskabet og deres hushold fra sommerens ophold på Gammel Estrup til hoffet i København og tilbage igen. Undervejs kommer vi omkring statusforbrug og hverdagsforbrug, lokale og internationale forbindelser, silkestrømper fra Hamborg og røget laks fra Randers.

Foredraget foregår på Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, niv. 2.2, kl. 19.00

Foredrag er gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Århus Stift. For alle andre er prisen 50 kr. pr. foredrag. Husk at tilmelde dig foredragene på post@historisk-samfund-aarhus.dk