Århus Stifts årbøger 2013

Århus Stifts Årbøger, 2013_ForsideÅrbogen indeholder en række forskellige lokalhistoriske artikler om Østjylland.

Mange aarhusianerne har sikkert i årenes løb ved besøg på Kroen i Krogen – nu TGV Café – på Banegårdspladsen undret sig over restaurantens rigt dekorerede vægge. Historien bag de skjulte byhistoriske Århus-malerier fortæller byhistoriker Henrik Fode om i den nye årbog.

I en anden kaster Lars Nikolajsen lys over en af de ildsjæle, der sluttede sig til den radikale Viby-højskolemand Lars Bjørnbak, som er kendt for de fleste. Det gælder imidlertid ikke tidtil hans ihærdige medkæmper og tro våbendrager fra Årslev, gårdejer Niels Pedersen. Hans rolle i den radikale Viby-bevægelse er grundigt beskrevet i denne artikel.

Blandt de tyske flygtninge efter krigen var der i Rye-lejren flere kunstnere, hvis malerier nu er kommet for dagens lys. Annette Jakobsen, der i en årrække har beskæftiget sig med Rye-flygtningene og deres senere skæbne, har fundet frem til disse kunstnere, og i artiklen berettes om dem og deres værker, af hvilke flere er afbildet i artiklen – og en række for tiden udstillet i Gl. Rye.

I årbogen kan man også læse Jens Skrivers artikel om Moesgård-godsejeren Christian Frederik Güldencrone, der i slutningen af 1700-årene var diplomat i Stockholm og Wien, om hans aktiviteter der og om de økonomiske fortrædeligheder dette virke medførte for ham og udviklingen på Moesgård.

Silkeborgegnen var før industrialiseringen præget af landbrug med mange bierhverv: træsko- og pottemageri samt uldbinding (strømpemagere). Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen har ”genset” kildematerialet til bierhvervenes historie og beretter, hvordan de udviklede sig til selvstændige små industrivirksomheder af husmænd, der var uafhængige af landbruget.

Emnet for Lasse Fonager Hansens artikel er Odders påståede 650-års ”jubilæum”. Fejringen af jubilæet er helt fiktivt, da Odder har eksisteret i mere end 1000 år, og rettelig kun har været en ”bykommune” i 43 år, nemlig siden kommunalreformen i 1970.

Årbogen slutter med to oversigtsartikler. Den ene om det seneste års nyudgivelser af lokalhistorisk litteratur fra hele det østjyske område. Heri er bl.a. en omtale af Annette Hoffs store værk: Boller Slot i 650 år, John Juhler Hansen: Røgsignaler om tobaksindustriens historie i Horsens, arkitekt Mads Møllers to bøger om C.F. Møllers arkitektvirksomhed siden grundlæggelsen i 1918 og Birgitte Junckers biografi om faderen: Thorkild Juncker – stor industrileder i det 20. århundrede. I den anden fortælles om de sidste par års arkæologiske udgravninger i Østjylland, herunder de opsigtsvækkende fund i Alken Enge, der har vakt stor international opmærksomhed.

 

Årbogen udsendes fast til medlemmer (130,-), men sælges også i løssalg til andre interesserede (175,-). Den kan erhverves hos boghandlere eller ved henvendelse til Historisk Samfund, Østervangen 34, 8464 Galten (www.historisk-samfund-aarhus.dk) eller: hellerik@os.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *