Århus Stifts årbøger 2011

Årbogen indeholder en række forskellige lokalhistoriske artikler om Østjylland.

 

I den første fortæller arkitekt Lars Borgen om baggrunden for Risskovs nye sognekirke, der i 1934 blev indviet i en ombygget herskabsvilla. Denne var i 1922 blevet opført som landsted af chokoladefabrikant Frits Clausen, der havde sin fabrik Elvirasminde liggende i det nordlige Århus’ centrum ved Klosterport. Lars Borgen gennemgår den pragtfulde villaejendoms arkitektur, bygningsindretning og omgivelser i den velillustrerede artikel.

Den følgende artikel bringer os til herregården Clausholm. Hovedpersonen i artiklen er en af godsets bønder fra Holberg-tiden. Denne er dog bestemt ikke nogen ”Jeppe”-type, og han er ikke bleg for at tage kampen op mod sin godsejer, hvis han føler sin ære eller sine rettigheder gået for nær. Kilderne til historien om Søren Balles stridigheder er områdets retsprotokoller og en meget omfattende kommissionsrapport fra godset.

Dernæst følger Henrik Gjøde Nielsens artikel om de henrettede fra Århus i retsopgøret efter besættelsen, samt Michael Boe Nielsens om etableringen af husvildebarakker i Århus i årene mellem de to verdenskrige.

Med Jens Reddersens artikel ”Præsten, der kunne mere end sit Fadervor” flytter vi til Mols, hvor vi hører om præsten i Vistoft, Eric Begtrup, der var en af oplysningstidens mange reformivrige og praktisk orienterede landsbypræster, der satte gang i det gamle landbrugs moderniseringsproces frem mod landboreformerne omkring 1800.

Krypten under Vor Frue Kirke i Århus har siden ”fundet” af den i 1950’erne været debatteret.

Hvorfra kom egentlig inspirationen til denne, der er temmelig usædvanlig i dansk sammenhæng?

Vi får præsenteret en ny teori.

Mejeriernes indtog i det østjyske – mellem Århus og Odder – fra 1880’erne og deres udvikling, betydning og skæbne frem mod Mejeriselskabet Danmark og Arla er også emnet for en af årbogens artikler

Årbogen slutter med to oversigtsartikler. I den første beretter museumsinspektør Ejvind Hertz om arkæologiske udgravninger og nyfund i Østjylland 2009-10, og i den sidste er omtalt det seneste års nyudgivelser af lokalhistorisk litteratur fra hele det østjyske område.

 

Årbogen udsendes fast til medlemmer, men sælges også i løssalg til andre interesserede. Den kan erhverves hos boghandlere eller ved henvendelse til Historisk Samfund, Østervangen 34, 8464 Galten (www.historisk-samfund-aarhus.dk) eller hellerik@os.dk)

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *