Århus Stifts Årbog 2014

2014_www.inddPressemeddelelse:

ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER 2014

Årbogen indeholder en række forskellige lokalhistoriske artikler om Østjylland.

I den første skildrer Lars Nikolajsen den spændende historie om konservesfabrikken Jaka, der i årene 1954-2008 var en af Brabrands største industrivirksomheder. Vi hører om fabrikskompleksets udbygning, ejerforholdene, Produktionen af Jaka-Bov og de mange andre skinkeprodukter, om de ansatte og deres arbejdsforhold, overgangen til Tulip-koncernen, om op- og nedturene og den endelige afvikling.

Den følgende artikel af museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard handler om, hvordan kvindevalgrettens indførelse i 1908 og 1915 fik sat skub i Odder-kvindernes deltagelse i det politiske liv og andre offentlige organisationer i årene mellem 1905 og 1920’erne.

Århus borgerlige Skydeselskab, der blev stiftet i 1834, er emnet for Stine Dalgaard Jensens artikel. Foreningens virke ses i sammenhæng med andre foreningsdannelser i byen i midten af 1800-årene, og dens historie følges helt frem til i dag, hvor den endnu lever i bedste velgående med fugleskydninger, fester, cerimonier og andre traditioner.

Et interessant indblik får man i afdøde kriminalkommissær P. N. Pedersens erindringer om politiarbejdet i Århus, Horsens og Østjylland i årene mellem 1918 og 1940 (1940-50 bringes i næste årbog). Vi hører bl.a. om hans vagtopgaver for Christian X under genforeningen i juli 1920 og efterfølgende om cykelpatruljer, natlige overfald, bedrageri- og drabssager.

I anledning af Øm Kloster Museums 90-års jubilæum giver Lene Mollerup et tilbageblik over dens lange historie, oprettelsen og opbygningen af museet under Historisk Samfunds ledelse frem til de seneste par tiår i samarbejde med de øvrige museer i Skanderborg. Dens særlige plads i museumslandskabet har den haft gennem studier af middelalderlige sygdomme med udgangspunkt i de mange udgravede velbevarede skeletter og klosterhavens lægeurter.

1864- jubilæet markeres også i årbogen. Gennem samtidige dagbogsoptegnelser, breve, avisomtaler tegnes et billede af, hvordan århusianere, silkeborggensere og andre østjyder dag for dag (eller uge for uge) oplevede den prøjsisk-østrigske besættelse af Østjylland fra marts til november 1864.

Årbogen slutter med en oversigtsartikel om det seneste års nyudgivelser af lokalhistorisk litteratur fra hele det østjyske område. Heri er bl.a. en omtale af Vilfred Friborg Hansens store værk: Kalø. Slottet og godset i 700 år, Lone Jensen: Anton Rosen. En ener i dansk arkitektur om dennes mange bygningsværker i Silkeborg og andre østjyske byer samt manden bag Landsudstillingen i Århus 1909, og arkivleder Lis Thavlovs fotobog om Silkeborg (Fotografiske øjeblikke. Johannes Jensens Silkeborg før – og nu). Desuden er omtalt Preben Stranges Virklund by og brugsforening i 125 år og hans og Magne Lunds Fra Altona til Dybbøl. Midtjyske soldater i krigen 1864. Anmeldt er også bl.a. biografier om pressefotograf Børge Venge, Århus, og Søren Knudsen, stifter og leder af Glud Museum  

Årbogen udsendes fast til medlemmer (130,-), men sælges også i løssalg til andre interesserede (175,-). Den kan erhverves hos boghandlere eller ved henvendelse til Historisk Samfund, Østervangen 34, 8464 Galten (www.historisk-samfund-aarhus.dk) eller: hellerik@os.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *