Årsmøde med generalforsamling og foredrag om Brabrand: Landsby, stationsby og forstad.

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 18. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Erik Korr Johansen, Anna Wowk Vestergaard, Claus P. Navntoft og Jeppe Norskov Stokholm på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleanter og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Historiker og arkivleder Svend-Erik Christiansen, Brabrand

Brabrand: Landsby, stationsby og forstad

Brabrand er en gammel by, der første gang nævnes i kilderne i 1340. I midten af 1800-tallet var det stadig en typisk landsby, men næringsloven (1857) og jernbanen (1862) varslede nye tider som en handels- og stationsby. Som opland til den voksende Århus-købstad blev Brabrand et fristed for århusianere og et spisekammer for købstaden. Med storkommunen i 1970, nedlæggelsen af stationen og bl.a. et nyt stort boligområde (Gellerup) voksede Brabrand sammen med Åbyhøj og Århus og blev til en forstad til en storby.