AFLYST – 10/4-2018 Jens Iversen Lange – den magtfulde aarhusbisp

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST

Af Jeppe Bürchert Netterstrøm

Biskop Jens Iversen Lange er blandt de mest markante personligheder i Aarhus’ historie. Hans adelige våbenskjold med de tre røde roser pryder endnu i dag domkirkens facade og findes også på mange kalkmalerier, både inde i domkirken og i mange af Aarhus stifts sognekirker.

Som biskop havde han ansvaret for hele det religiøse liv i sit stift, hvilket gav ham magt over befolkningens hjerter og sjæle. Men han havde også jordiske magtmidler. Som adelig havde han allerede inden sin tiltrædelse af bispeembedet en medfødt særstilling. Og som biskop forvaltede han et af landets største jordegodser, spredt rundt om i stiftet, selve Aarhus havde han i pant af kongen, og hans bispesæde var permanent forlenet med Hasle Herred vest for byen. Samtidig var han medlem af Rigsrådet og befandt sig dermed centralt i tidens politiske spil. Hans mange forskellige roller bragte ham på kant med ikke blot borgerne i Aarhus, men også Østjyllands højadel. Foredraget vil beskrive Jens Iversen Langes virke som biskop af Aarhus 1449-82, herunder hans kampe med borgere og adel.

Foredraget afholdes i Aarhus Stadsarkivs lokaler i DOKK1 og begynder kl. 19.00

Tilmelding på peter.mouritsen@gmail.com nødvendig af hensyn til opstilling af stole og kaffe.