17/9-2020 Adel mellem Gud og folk efter reformationen

Studier i den danske adel efter reformationen har ofte fokuseret på den magt, som staden fik over deres gods og bønder. Men som bl.a. Max Weber og Pierre Bourdieu har påpeget, kan magt kun fastholdes, hvis den bliver anset som legitim af dem, som magten udøves over.

Denne aften sætter Rasmus Skovgaard Jakobsen, museumsinspektør Vejle Museerne, fokus på den danske adel, og hvordan denne stand legitimerede sin magt i en periode umiddelbart efter reformationens statslige og religiøse omvæltning.

Foredraget foregår på Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, niv. 2.2, kl. 19.00

Foredrag er gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Århus Stift. For alle andre er prisen 50 kr. pr. foredrag. Husk at tilmelde dig foredragene på post@historisk-samfund-aarhus.dk