17/9-2016 Sommertur til Aarhus Havn

Årets sommertur på havnen i Aarhus begynder med et foredrag ved Erik Korr Johansen på Aarhus Stadsarkiv om havnens historie, hvor rammerne ridses op.

Herefter bevæger vi os mod den gamle kulbro og hører om havnens kreative miljøer og de planer og visioner der er for det område i Sydhavnen.

Turen sluttes af med en guidet tur rundt til havnens mere utilgængelige områder i bus som Aarhus Havn står for. Turen indbefatter nogen bevægelse til fods. Men de længere stræk vil ske i bus. Under programmet serveres kaffe og kage.

Turen begynder på Aarhus Stadsarkiv kl.13, og vi forventer at være færdige med programmet ca. 17.30 – tilmelding nødvendig, senest 10. september. Pris kr. 150. Begrænset antal pladser.