19/9-2018 Jens Iversen Lange – den magtfulde århusbisp

19. september – kl. 19.00

BEMÆRK!! – Foredraget afholdes på Aarhus Universitet, auditorium 3 Bygning 1441/113 på Tåsingegade, 8000 Aarhus C

Jens Iversen Lange – den magtfulde aarhusbisp

Af Jeppe Bürchert Netterstrøm

Biskop Jens Iversen Lange er blandt de mest markante personligheder i Aarhus’ historie.
Hans adelige våbenskjold med de tre røde roser pryder endnu i dag domkirkens facade og findes også på mange kalkmalerier, både inde i domkirken og i mange af Aarhus stifts kirker.

Som biskop var han ansvarlig for stiftets religiøse liv. Men han havde også jordiske magtmidler. Som adelig havde han inden sin tiltrædelse af bispeembedet en medfødt særstilling. Og som biskop forvaltede han et af landets største jordegodser, spredt rundt om i stiftet, selve Århus havde han i pant af kongen, og hans bispesæde var permanent forlenet med Hasle Herred vest for byen. Samtidig var han medlem af
Rigsrådet, og befandt sig dermed centralt i tidens politiske spil. Hans mange forskellige roller bragte ham på kant med borgerne i Aarhus og Østjyllands højadel.

Foredraget vil beskrive Jens Iversen Langes virke som biskop af Aarhus 1449-82, herunder hans kampe med borgere og adel.

Foredragsholder Jeppe Netterstrøm er lektor ved historie på Aarhus Universitet. Hans forskningsområder er bl.a. dansk middelalder.

Foredraget afholdes i samarbejde med Middelaldercirklen på Aarhus Universitet.

Bemærk: Gratis for medlemmer af Historisk Samfund og studerende
– indmeldelse kan ske ved indgangen.