21/2-2017 Guld og grønne skove – københavnerne i Jylland

– eller historien om, hvordan man genrejser et land.

I kølvandet på 1864 skød en række initiativer og bevægelser op landet over, for at søge at genrejse og udvikle, hvad der endnu var tilbage. En markant bannerfører var Enrico Dalgas, men også en række adelige og københavnske rigmænd bidrog markant bl.a. med opkøb af ejendomme i Jylland.

Jørgen Henneke fortæller, på baggrund af sin bog ”Guld og grønne skove”, om en periode og en udvikling, som fik stor betydning for landets videre skæbne. Foredraget vil naturligt omfatte 9 ejendomme, der er beliggende i Århus Stift, mellem Horsens, Silkeborg og Skanderborg, deres historie, ejere og store, smukke bygninger.

Aftenens foredragsholder Jørgen Henneke har gennem mange år arbejdet med byplanlægning og byggeledelse i Danmark og udlandet. Bygnings- og kulturhistorie, arkitektur- og stilhistorie har altid haft forfatterens store interesse, og han har skrevet adskillige kulturhistoriske artikler til fag- og dagspressen.

GULD OG GRØNNE SKOVE er Jørgen Hennekes første, store bogværk.

Foredraget afholdes kl. 19.30 i Aarhus Stadsarkivs lokaler i DOKK1 i samarbejde med Østjysk Hjemstavn.

Tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling af kaffe. Tilmelding skal ske til Peter Mouritsen på peter.mouritsen@gmail.com