23/2-2016 Historie i praksis og til forhandling: Kulturmiljø og bygningsbevaring i Aarhus

Aarhus vokser stærkt i disse år og har som erklæret mål at vokse endnu stærkere i de kommende årtier som hovedstad for en østjysk byregion.

Det har sat kulturmiljøet under pres, for nye byggerier skal indpasses ved siden af ældre bebyggelser, og nye områder af byen tages ind til beboelse eller erhverv.

Foredragsholder Søren Bitsch Christensen vil belyse, hvordan der arbejdes med kulturmiljøet i byen, og hvad der lægges vægt på fra forskellige parters side. Det vil også lægge op til en diskussion om, hvilket historisk billede Aarhus skal formes i i fremtiden.

Foredragsholder Søren Bitsch Christensen er stadsarkivar ved Aarhus Stadsarkiv og medlem af Kulturmiljørådet i Aarhus Kommune.

Foredraget afholdes 23. februar 2016 kl. 1930 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C