26/3-2020 Genforeningstiden: Slesvig delt / Monumentet i Mindeparken (AFLYST)

I 2020 er det 100 år siden, den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland blev trukket efter to folkeafstemninger i Slesvig. Særligt i Mellemslesvig – også kaldet zone 2 som bl.a. omfattede Flensborg – førte det til en intensiv afstemningskamp, hvor situationen mellem dansk- og tysksindede var meget afspændt.

Klaus Tolstrup Petersen, ansvarlig for Den Slesvigske Samling, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, fortæller om den del af Slesvig, som ikke blev dansk efter folkeafstemningerne i 1920.

Lucas Enghoff Olsen, cand.mag. i historie, runder af med en aarhusiansk vinkel – historien om monumentet i Mindeparken, der blev opført i kølvandet på Første Verdenskrig og Genforeningen, og som blev et vigtigt erindringssted for de sønderjyske krigsdeltagere.

Foredraget foregår på Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, niv. 2.2, kl. 19.00

Foredrag er gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Århus Stift. For alle andre er prisen 50 kr. pr. foredrag. Husk at tilmelde dig foredragene på post@historisk-samfund-aarhus.dk