29/10-2019 Fra slum til boligforening! Arbejderhjem i Aarhus gennem 100 år

Foredrag ved Doron Haahr, cand.mag. forfatter & historieformidler

Bolignøden var voldsom i Aarhus under Første Verdenskrig. Mange boede under elendige forhold. På trods af bl.a. boligtilsyn, afhjalp det først for alvor på situationen, da der i årene efter krigen blev op- rettet en række boligforeninger.

I 2019 er det 100 år siden, at byens største, Arbejdernes Andels Boligforening, blev stiftet. Med udgangspunkt i AAB rejser vi tilbage til en tid med fugt i hjørnerne og mugne lofter – og til husvildebarakkerne. Vi skal se på arbejdernes opgør med boligspekulanter.

På få år rejstes nemlig en række flotte og moderne boligbyggerier, der alle rummer den spændende historie om, hvordan arbejderne nu selv byggede boliger – til sig selv. Vi følger historien op til 1930’erne, hvor også svagere grupper fik adgang til disse boliger, og vi fortsætter frem til velfærdssamfundets voldsomme vækst i 1960’erne, hvor hele bydele skød op. Frem til i dag, hvor boligforeningerne bl.a. bygger på Aarhus Ø.

Alle foredrag foregår i Aarhus Stadsarkivs lokaler på DOKK1 kl. 19. Foredragene er gratis for medlemmer. Tilmelding på post@historisk-samfund-aarhus.dk