Aflyst!!! 29/10-2020 Pragt, position og pudrede parykker: Levendegørelse og dramatiseret historieformidling

Pudrede parykker, fornemme klæder, tidens mest eksotiske luksusvarer og korrekt opførsel var helt essentielle elementer, hvis man skulle begå sig i 1700-tallets prægtige og nådesløse selskabsliv. Alle ville imponere alle og iscenesætte sig selv, så tilskuerne kun så den perfekte maske og aldrig mennesket bag.

Mathilde Baade Høberg, cand.mag. i Kulturhistorie, sætter denne aften fokus på, hvordan dramatiseret historieformidling og levende historie kan bruges i historieformidlingen, og hvordan disse greb konkret bruges ved Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseums 1700-tals festival. Udfra dette ses der nærmere på, hvilke overvejelser der bringes i spil, når historien skal vækkes til live for et moderne publikum.

Foredraget foregår på Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, niv. 2.2, kl. 19.00

Foredrag er gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Århus Stift. For alle andre er prisen 50 kr. pr. foredrag. Husk at tilmelde dig foredragene på post@historisk-samfund-aarhus.dk