3/10-2019 ”Fremmedarbejdernes” følelser på TV – om fremstillingen af gæstearbejderne i medierne i 1960-80’erne

Foredrag ved Silke Holmquist, ph.d-studerende, Aarhus Universitet

I perioden omkring 1960’erne udviklede Danmark sig i retning af et flerkulturelt velfærdssamfund. Økonomisk vækst førte til, at ufaglærte arbejdere kom til Danmark for at arbejde i industrien. Mere end en tredjedel kom fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan.

Danmarks Radio fulgte den nyankommne gruppe med interesse. De præsenterede danskerne for ”gæsterne” gennem fx nyheder, re- portager og dokumentarer i radio og tv. Både det danske samfund og ”gæstearbejderne” selv forventede et tidsbegrænset ophold og det afspejledes i dækningen. For nogle skete hjemrejsen imidlertid ikke – mange blev i stedet familiesammenført.

Foredraget inddrager forskellige aspekter ved periodens arbejd- sindvandring. Bl.a. opfattelsen af gruppen, de navne man brugte osv. Foredraget peger derudover bl.a. på den rolle som forestillinger om ”fremmedarbejdernes” følelsesliv spillede for mediernes formidling til etniske danskere.

Alle foredrag foregår i Aarhus Stadsarkivs lokaler på DOKK1 kl 19. Foredragene er gratis for medlemmer. Tilmelding på post@historisk-samfund-aarhus.dk