Århus Stifts årbøger 2012

Årbogen indeholder en række forskellige lokalhistoriske artikler om Østjylland.

 

I den første fortæller Lars Nikolajsen på baggrund af efterladte notater og erindringer om en af de fremtrædende aktører i modstandsbevægelsen i Århus-området. Hans Frederik von Lilienskjold ledede en gruppe af jernbanesabotører, der bl.a. foretog en række aktioner på den østjyske længdebane på strækningen mellem Århus og Mundelstrup

Den følgende artikel handler om Gudenåen og dens erhvervsmæssige betydning fra middelalderen til vore dage. Erik Hofmeister fortæller om bl.a. fiskeriet i åen, udvinding af råstoffer, vandmøllerne, pramfarten og den industrielle udnyttelse af åens vandkraft (herunder Tangeværket)

Dernæst giver Niels Løgager Nielsen os et sjældent indblik i en Åby-husmands dagligliv i 1870’erne, baseret på dennes bevarede, omhyggeligt førte regnskabsbog, der indeholder hverdagens udgifter, men også fortæller om bogkøb og andre af Niels Jakobsens interessefelter.

Med Bent Stougaard Nielsens artikel om Branden i Hvalløse 1879 får vi en skildring af, hvordan en stor del af en landsby nær Clausholm gik op i luer ved en omfattende brandulykke. De omfattende politiforhør klarlagde, hvordan branden hastigt bredte sig fra den ene gård til den anden, så det blev umuligt at redde husdyr og indbo.

Århus Godsbanegård blev bygget i 1920 og fungerede som sådan frem til de seneste år. Dens historie og udvikling er emnet for Kristian Buhl Thomsens artikel, der også beretter om dens ombygning og forvandling til helt nyt og stort  kulturcenter i Aarhus Midtby.

Om flygtningelejren i Gl. Rye i årene efter krigens afslutning i 1945 og 3-4 år frem fortæller Geert Schack, der især fokuserer på, hvordan kontakten var mellem flygtningene og de lokale beboere i området omkring lejren

Årbogen slutter med en oversigtsartikel om det seneste års nyudgivelser af lokalhistorisk litteratur fra hele det østjyske område. Heri er bl.a. en omtale af Jens Kaiser og Søren Tange Rasmussens Den århusianske massemorder, Johan Benders Marselisborg Slot, Erik Hofmeister Gudenåens Kulturhistorie og Anne Mette Knudsens Bygholm Gods.

 

Årbogen udsendes fast til medlemmer (130,-), men sælges også i løssalg til andre interesserede (175,-). Den kan erhverves hos boghandlere eller ved henvendelse til Historisk Samfund, Østervangen 34, 8464 Galten (www.historisk-samfund-aarhus.dk) eller hellerik@os.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *