Foreningen

Historisk Samfund for Århus Stift har til formål at fremme interessen for Østjyllands lokalhistorie og udbrede kendskabet til områdets historiske begivenheder og udvikling over et bredt felt. Historisk Samfund er stiftet i 1907, og er en af landets ældste lokalhistoriske foreninger.

Historisk Samfund:

  • udgiver en rigt illustreret årbog samt andre bøger
  • afholder møder med foredrag
  • afholder ekskursioner i samarbejde med andre lokale foreninger
  • arbejder for bevarelse og beskyttelse af historiske minder