Midtjyske soldater i krigen 1864 – hvordan gik det dem?

Torsdag d. 9. oktober kl. 19.30 på Erhvervsarkivet. Forside bog Fra Altona til Dybbøl 001

Foredrag af  tidl. postmester, nu lokalhistoriker Preben Strange:

I år markeres 150-året for 1864 på mange måder. Vi vil med dette foredrag sætte fokus på indkaldte soldater og soldaterskæbner fra Østjylland (Silkeborg, Skanderborg, Århus).

I forbindelse med udarbejdelsen af en artikel til årsskriftet for Them Lokalarkiv ville Preben Strange skrive om en krigsenke fra Virklund, der efter mandens død på Dybbøl i krig

Foredragsholderen har sammen med Magne Lund så i foråret udgivet bogen ” Fra Altona til Dybbøl – Midtjyske soldater i krigen 1864”, hvor de beretter om de indkaldte soldater fra især Silkeborg-området og hele det gamle Skanderborg amt. De fortæller dels om soldaternes krigsdeltagelse, dels om deres og familiernes skæbne i årene derefter, især hvor soldaten/ægtemanden enten blev dræbt eller kom hjem som invalid. I foredraget vil Preben Strange også komme ind på temaer som session, værnepligt, indkaldelse, forsørgelse af de indkaldtes familier og forsørgelse af krigsinvalider og enker.en 1864, skulle finde en måde at ernære sig og sine 4 uforsørgede børn. Under udarbejdelsen kom han i forbindelse med Magne Lund, der fandt de relevante arkivalier fra Rigsarkivet. Samarbejdet mellem dem blev ”startskuddet” til 3 års arbejde med at fremskaffe oplysninger til en bog om de midtjyske soldater i krigen 1864.

Materialet til bogen er blevet indsamlet fra en lang række kilder, idet de bevarede arkivalier om krigen i Rigsarkivet er blevet suppleret med oplysninger fra områdets mange lokalarkiver samt omtaler af soldaterne i aviserne fra slutningen af 1863 og til medio 1865. Hertil kommer omtaler ved veteranernes dødsfald eller andre højtideligheder. I foredraget fortælles også om, hvordan et nyt stort og hidtil ukendt materiale om de midtjyske veteraner dukkede frem under arbejdet med kilderne.

Foredraget vil således også kunne give både slægtsforskere og lokalhistorikere ny inspiration til historien om oldefars deltagelse i krigen 1864.

I forbindelse med foredraget vil det blive muligt at købe bogen til en særpris af kr. 250.

Af hensyn til tilrettelæggelse – og traktement – bedes man tilmelde sig ved Erik Korr Johansen på hellerik@os.dk 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *