Tidligere arrangementer

Foråret 2014

Aarhus’ forvandling fra udkantsflække til regional hovedstad – en opbyggelig historie om svineheldets indflydelse på historiens gang

Mandag d. 17. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, AarhusVed direktør Benno Blæsild, Fregatten Jylland

En af de mest uforudsete udviklingshistorier i nyere Danmarkshistorie er beretningen om, hvordan Aarhus blev Jyllands dominerende by.

   Det lå bestemt ikke i kortene, da grundlovens vise fædre for 150 år siden tog fat på at modernisere det gamle enevældige danske kongedømme. Si- den middelalderen var danske købstæder bygget op omkring kristendom, klostre, håndværkere og gesjæftige købmænd, der alle blev overvåget af kongens foged.

   I 1801 var Aarhus Danmarks 8. største by. Randers var f.eks. 10 % større end Aarhus målt på befolkningen. Indførelsen af grundlov og folkestyre ændrede ikke meget på det. Aarhus rykkede forbi Randers og var nr. 7 i 1855, men der var kun 48 indbyggere flere i Aarhus end i Randers. 45 år senere var Aarhus suverænt Danmarks næststørste by.

   Forklaringerne er mange og vil blive afdækket i foredraget; men det kan allerede afsløres, at manglende beslutningsevne og bagstræb er de mest dækkende betegnelser for byens ledelse i de afgørende år.

   Benno Blæsild er cand. mag i historie, kunsthistorie og forhistorisk arkæologi og var 1995-2005 museumsinspektør i Den Gamle By. Han er forfatter til en række værker om købstadshistorie og om julen, blandt andet Julens Traditioner – fra hedenskab til gaveræs, der udkom i 2007.

Af hensyn til traktement ønskes tilmelding til møderne pr. e-mail til hellerik@os.dk. Pris for foredrag og traktement 50 kr.

Om industrilederen Thorkild Juncker (1897-1955)

Thorkild Juncker ved skrivebordet på Aarhus Oliefabrik.

Tirsdag d. 4. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus

Thorkild Juncker blev 30 år gammel direktør for Aarhus Oliefabrik A/S, som han midt under 1930′ernes hårde, økonomiske verdenskrise førte frem til positionen som Danmarks største eksportvirksomhed. 1929-1945 påtog han sig et omfattende samfundsmæssigt engagement inden for industri, handel, økonomi, teknik og videnskab, bl.a. som dansk industris chefforhandler i de vigtige handelsforhandlinger med England. Han var  medstifter af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og drivkraften i etableringen af det økonomiske fagområde ved Aarhus Universitet.
   Efter 2. verdenskrig kom han i hård modvind i retsopgøret, men siden opbyggede han elektronikvirksomheden TERMA A/S, Århus/Lystrup med produktion af måleinstrumenter, fjernsyn og radar.
   I foredraget vil alle kapitler i Thorkild Junckers liv blive belyst, med særlig fokus på Aarhus Oliefabrik A/S, Aarhus Universitet og TERMA A/S. Der vil endvidere blive strejftog i hans personlige, private liv.
   Birgitte Juncker udgav i 2013 en biografi om sin far: “Thorkild Juncker – stor industrileder i det 20. århundrede.” Bogen kan købes ved foredraget for en særpris af kr. 300.

Af hensyn til traktement ønskes tilmelding til møderne pr. e-mail til hellerik@os.dk. Pris for foredrag og traktement 50 kr.

Årsmøde med generalforsamling og foredrag om Brabrand: Landsby, stationsby og forstad.

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 18. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Erik Korr Johansen, Anna Wowk Vestergaard, Claus P. Navntoft og Jeppe Norskov Stokholm på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleanter og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Historiker og arkivleder Svend-Erik Christiansen, Brabrand

Brabrand: Landsby, stationsby og forstad

Brabrand er en gammel by, der første gang nævnes i kilderne i 1340. I midten af 1800-tallet var det stadig en typisk landsby, men næringsloven (1857) og jernbanen (1862) varslede nye tider som en handels- og stationsby. Som opland til den voksende Århus-købstad blev Brabrand et fristed for århusianere og et spisekammer for købstaden. Med storkommunen i 1970, nedlæggelsen af stationen og bl.a. et nyt stort boligområde (Gellerup) voksede Brabrand sammen med Åbyhøj og Århus og blev til en forstad til en storby.

Efteråret 2013

Lørdag den 24. august med start fra Musikhuset klokken 10 og hjemkomst sidst på eftermiddagen: Tur til Norddjursland (Sammen med Foreningen for Bykultur)

Turen starter med et besøg i Thorsager rundkirke, går videre over Ryomgård med en fortælling om de mange jernbaner i området, mod Nimtofte og de mørke skove til Stenvad med et foreløbigt mål i Fjellerup, hvor vi skal høre om et miljø fra fiskerkultur til fritidssommerland. Vi får lejlighed til at besøge strandens ældste stråtækte fiskerhus. På et tidspunkt var der bolig i den ene ende og røgeri i den anden. Grunden var så stor, at en del af områdets sommerhusgrunde er udstykket herfra. Det var især bundgarns- fiskeri, der blev drevet fra stranden. Bussen fortsætter mod Mejlgård og Bønnerup, hvor man skal se og opleve, hvordan en moderne ”havnekultur” er vokset frem med bygninger i alle former for arkitektur og med møller på molerne. Vi fortsætter mod Gjerrild og ikke mindst det lille område Stokkebro, hvorfra de gamle Norddjurslandsbaner blev drevet. Her er endnu et helt særligt miljø med smukke villaer og en sjælden ro. Herefter er det naturen, der kalder med besøg ved den maleriske Sangstrup Klint og siden Fornæs Fyr, før bussen når frem til Djurslands hovedstad: Grenå.

Hjemturen går over Vejlby, Lyngby og Albøge ad den smukke kuperede, smalle vej frem mod Kolind. Næste stop er Musikhusets parkeringsplads. Undervejs er der indlagt en spisepause. Prisen bliver 250,- incl. frokost. Betaling i bussen

Tilmeldingsfrist: 17. august.

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus C (medlemmer af Foreningen for Bykultur inviteres):

 ”Aros bliver til Aarhus”, foredrag ved museumsinspektør Connie Jantzen, Den Gamle By, og arkæolog Karin Poulsen, Moesgård Museum.

Hvorfor ligger Vor Frue Kloster og Domkirken, hvor de gør, og hvorfor ligger Skt. Clemens Stræde så meget højere end Åboulevarden. Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret i foredraget om, hvordan en formodentlig handelsplads udvikler sig til vikingernes Aros, og hvordan den by udvikler sig til en betydelig domkirkeby i middelalderen. Foredraget er baseret på de nyeste historiske og arkæologiske undersøgelser om byens udvikling indtil ca. 1550, som nu er samlet op i den af Connie Jantzen udgivne bog: ”Middelalderbyen Århus”, der udkom tidligere på året.De mange kilder giver et bredt indblik i bl.a. bebyggelsens udbredelse, befæstningen, gader og torve, de gejstlige og verdslige institutioner, byejendomme og bymark samt håndværk og handel.

I forbindelse med foredraget kan Connie Jantzens bog købes til en pris af kr. 250.

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus C (medlemmer af Foreningen for Bykultur inviteres):

Boller Slot i 650 år – en godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord. v. museumsinspektør Annette Hoff.

Foredraget om Boller Slot beskriver hele herregårdens vidtfavnende historie. Her følges det farverige renæssanceliv for den driftige bygherre Holger Rosenkrantz og hans frue Karen Gyldenstierne, og nye oplysninger dokumenterer Christian IV’s detroniserede hustru, Kirsten Munks liv som godsejer på Boller. Hverdagslivet for godsets mange beboere, ansatte og fæstere hører også med. Deres arbejde for herskabet i Bollers have, marker, møller og skove følges tæt, ligesom de celebre besøg af Frederik II, Christian IV, Frederik IV og Christian VIII. Bollers nyeste historie med husmandsudstykning, hvilehjem og demensplejehjem i fornemme kulturhistoriske rammer afrunder foredraget, hvortil mange private hverdagsfortællinger og fotografier fra 1900-årene også er blevet indsamlet.

I forbindelse med foredraget kan Annette Hoffs bog om Boller Slot købes til en pris af kr. 335.

 

Foråret 2013

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus:

Seniorforsker, ph.d. Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet: Aarhus-gadenavne fortæller historie: Generaler og Grundlovsfædre – Treårskrigen, Junigrundloven og 1864-krigen i byens gadebillede. 

Under byens ekspansive vækst i slutningen af 1800-tallet blev adskillige gader i Aarhus navngivet efter personer med tilknytning til de politiske og militære begivenheder et lille halvt århundrede tidligere. Men hvem blev hædret, og hvorfor blev det netop disse? Havde disse personer overhovedet nogen tilknytning til Aarhus? I foredraget ses også på andre synlige spor i bybilledet efter Slesvigkrigene og den politiske kamp for demokrati. 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus:

Formand Bent Kornbek, Bjerringbro: Gudenåen som energikilde – historien bag Tange Sø og Tangeværket fra etableringen til i dag.

Som opfølgning på efterårets foredrag om Gudenåen skal vi høre historien bag Tangeværket. Hvem der fostrede idéen til at udnytte energien i Danmarks længste vandløb til gavn for det danske samfund. Om baggrunden for den politiske behandling ved oprettelsen med ekspropriationen af de store arealer og bygninger, om selve projektet og det store anlægsarbejde, herunder etableringen af Tange Sø. Aarhus Kommune var fra starten meget aktiv omkring hele processen, og Gudenaacentralen havde sit hovedkontor i Aarhus frem til 1956, hvor det blev flyttet til bygningerne på selve værket i Tange. Historien bag værket føres frem til i dag, hvor Tangeværket er blevet renoveret og opdateret, så det også fremover kan producere CO2-netutral vedvarende energi –  i skøn forening med naturen i det spændende kulturhistoriske område. Der afsluttes med en status forud for koncessionens udløb i 2014.

Foredragsholderen har både som lokalpolitiker og i arbejdet i el- og gasselskaber et indgående kendskab til energisektoren. Han har i de senere år været formand for Tangeværket.

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus:

Årsmøde med generalforsamling og foredrag

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 12. marts). – 5. Valg (Af bestyrel­sesmedlemmerne er Kenn Tarbensen, Peter Mouritsen og Gert Lauge Nielsen på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleanter og revisor. – 6. Even­tuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen, Silkeborg. Fra landhåndværk til industri i det østjyske Søhøjland

Museerne har tradition for at forbinde de gamle landhåndværk med den gamle almuetid, med den førindustrielle epoke. Foredragsholderen har gennem mange år behandlet de gamle landhåndværk træskomageri, pottemageri, hjulmageri og uldbinderi på Silkeborgkanten. Resultaterne har på mange måder vendt op og ned på vante forestillinger. Og det er temaet for aftenens foredrag. Keld Dalsgaard Larsen vil fortælle om de fire traditionelle landhåndværk hver for sig og samlet og sammenholde dem med den generelle udvikling i samfundet. Foredragets overordnede pointe er, at udbredelsen af disse landhåndværk først og fremmest skal ses som et led i den industrielle udvikling og i langt mindre grad opfattes som reminiscenser fra det gamle almuesamfund. Foredraget vil også give et nært indblik i de store omvæltninger, småkårsfolk gennemlevede i 1800-tallet.

Efterår 2012

Mandag d. 27. august kl. 16.00 på Aarhus Havn, Pakhus 27, Nordhavnsgade 12-14, Aarhus C

Nordhavnsområdets forvandling fra havn til bydel

Vi starter i pakhuset, hvor en medarbejder fra “De bynære Havnearealer” giver en grundig orientering omkring forhistorien, forudsætningerne og udviklingen af den nye bydel på Nordhavnen. Derefter kører vi i bus ud i området og ser på de forskellige byggepladser, der tilsammen udgør byens største byggeprojekt.  Undervejs serveres en let forfriskning.

Arrangementet afholdes sammen med Foreningen for Bykultur og er uden deltagerbetaling, men tilmelding er nødvendig

Lørdag den 6. oktober kl. 11.30 – 18.00 bustur (afgang fra Musikhuset) til Skanderborg med rundvisning i Koldkrigsbunkeren og på Vestermølle. (Foreningen for Bykultur inviteres):

Koldkrigsbunkeren på Vestergade i Skanderborg blev opført af Luftwaffe i 1944, men blev aldrig taget i brug af tyskerne. Da den kolde krig spidsede til i 1950’erne, blev den omdannet til kommandocentral for Civilforsvaret i Skanderborg og kunne i 1963 tages i brug. Bunkeren rummede egen vandforsyning,nødstrømsgenerator, nødbelysning osv.,og kommandocentralen var i stand til at modstå næsten alle former for konventionelle våben og vurderet til sandsynligvis også at kunne klare en atombombe i “Hiroshimastørrelse”.

Kommandocentralen (KC) i Skanderborg er unik i den forstand, at den fremtræder fuldstændig intakt med nøjagtig den indretning og det inventar, som den havde, da Den kolde Krig blev afblæst.<BR>

Fhv. beredskabschef Børge Rasmussen – den sidste leder af KC – vil vise rundt i kommandobunkeren og fortælle om dens interessante funktion og historie. KC vil senere indgå i Skanderborg Museum.

Derefter køres til nyrenoverede Kultur- og Museumscenter Vestermølle ved Skanderborg Sø. Efter eftermiddagskaffen i Restauranten vil Centrets ankermand og organisator Jørgen Lund fortælle om den gamle mølle og aktiviteterne efter omdannelsen til kultur- og museumscenter mv. De spændende bygninger omfatter bl.a. Møllehuset, “Riddersalen” og Laden med udstillinger fra bl.a. Landbrugsmuseet om mølleri- og vandkrafthistorie, en særudstilling om korn og virtuelle udstillinger om bl.a. dansk andelsbevægelse, bioenergi og genmanipulation.

Prisen på 250 kr. betales på turen og dækker bus, rundvisninger eftermiddagskaffe/kagebord og museumsbilletter.

Torsdag den 1. november kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus C (medlemmer af Foreningen for Bykultur inviteres):

Erik Hofmeister: Gudenåens kulturhistorie – borge, klostre og byer

Set med kulturhistoriske øjne er Gudenåen enestående i Danmark. Menneskets virkekraft har her haft et omfang, som ikke ses ved noget andet vandløb i landet. I middelalderen spillede den en rolle som forsvarselement for borgene langs åen, og klosterfolk fra mange forskellige klosterordener udnyttede det rige vandsystem. Senere blev Gudenåen en vigtig transport- og samfærdselsvej for de større og mindre bysamfund i Midt- og Østjylland, der opstod langs med åløbet. I foredraget kommer Erik Hofmeister, der er afdelingschef på AQUA i Silkeborg, ind på åens betydning for bebyggelse og erhverv langs det store vandløb. Han har i foråret udgivet bogen “Gudenåens Kulturhistorie”.

 

Forår 2012

Torsdag d. 2. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus:

Johan Bender: Arkitekt Hack Kampmanns bygninger i Aarhus og Østjylland.

Hack Kampmann (1856-1920) har sat et stort fingeraftryk på Aarhus by med sine smukke huse: toldkammeret, teatret, Marselisborg Slot, det gamle statsbibliotek, nu Erhvervsarkivet (Kampmanns Smykkeskrin), sin egen villa Kampen på Strandvejen og mange andre bygninger i byen. Genial er hans byplan for det sydlige Aarhus, som ikke uden videre ses i dag, men som fik vidtrækkende betydning.

Foredragsholderen, tidligere lektor ved Katedralskolen, fik et nærmere kendskab til Hack Kampmanns arkitektur gennem arbejdet med sin bog om Landsudstillingen i Aarhus i 1909 (“Hurra for Århus”). På hans initiativ besluttede byrådet i 2010 at give pladsen foran toldkammeret navnet Hack Kampmanns Plads. I øjeblikket skriver han på en bog om Kampmann.

Ud over byggerierne i Aarhus har Kampmann opført huse ud over hele Jylland, hvor han var kongelig bygningsinspektør, og i København. I foredraget vil også hans andre bygninger i det østjyske blive nærmere behandlet.

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus:

Jens Kaiser: Aarhus i medierne – Medierne i Aarhus

“Hvorfor giver det anledning til dyb undren næsten hver gang, de landsdækkende medier forsøger at behandle det østjyske område? Hvordan tror de egentlig, at vi lever? Med et dynamisk erhvervsliv og et universitet i top 100 i verden, burde det ikke længere overraske, at der også er konstateret intelligent liv på den anden side af Valby Bakke. Hvorfor skal vi opleve, at institutioner flyttes til København? Hvorfor denne forskel? Eller tag den daglige vejrudsigt. En storm er først virkelig, når blæsten rammer hovedstadsområdet. Der er meget lidt om vejret hos os, selv om det er her, det sner”.

Tidligere journalist på Demokraten og Jyllands-Posten og i de senere år redaktør for JP Aarhus Jens Kaiser vil fortælle fra sit virke her. Om hvordan Aarhus-området og Østjylland er blevet fremstillet i den lokale og landsdækkende presse gennem tiderne, og hvordan forholdet til hovedstaden har været, men han vil også berøre de aktuelle medieforhold.

Tirsdag d. 27. marts 2010 kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus:

Årsmøde med generalforsamling og foredrag

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 21. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Erik Korr Johansen, Leif Dehnits, Claus Navntoft og Jeppe Norskov Stokholm på valg. Desuden ønsker Ole Koefoed Nielsen at udtræde efter 35 år som bestyrelsesmedlem. I hans sted foreslår bestyrelsen at vælge lektor Gert Lauge Nielsen, Skanderborg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleant og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Søren Bitsch Christensen: Borgervæbninger og vægtere i Århus og andre østjyske købstæder

Tilbage fra ca. 1500 var der i mange af landets købstæder borgervæb- ningskorps, der sammen med vægterne skulle opretholde den offentlige orden i byen og i øvrigt bidrage til byens forsvar. Efter en forfaldsperiode

blev korpsene rekonstrueret omkring 1800 (Napoleonskrigene) og virkede frem mod 1870.

Borgervæbningens samlede historie er ikke skrevet, men er nu på vej, med den tidligere leder af Center for Byhistorie og nuværende stadsarkivar for Århus, Søren Bitsch Christensen, i spidsen. Han vil i foredraget fortælle om dens udvikling i Århus og Østjylland i 1800-årene.

I forbindelse med foredraget vil der også blive lejlighed til at høre om det nyoprettede stadsarkiv og dets planer for fremtiden.

 

Efterår 2011

Lørdag d. 20. august kl. 9.00-19.00 udflugt til Ribe (fælles arrangement med Foreningen for Bykultur)

09.00 Afgang med bus fra Aarhus (Musikhuset), ca. kl. 10.30 ankomst til Skamlingsbanken. Kl. 12.30 Frokost på Hotel Dagmar i Ribe for egen regning (- af hensyn til den praktiske afvikling forudbestilles en frokostplatte til ca. 150 kr. medmindre andet udtrykkeligt meddeles ved tilmeldingen)

Kl. 13.30 besigtigelse og (guidet ?)byrundtur i Ribe bl.a. Domkirken og Vikingemuseet. Kl. 17.00 Afgang fra Ribe og ca. 19.00 ankomst Aarhus, Musikhuset

Betaling 300 kr. pr. person bedes indbetalt på konto i Danske Bank. Prisen dækker bus, rundvisning og museumsbilletter. Max deltagerantal: 60.

 

Torsdag den 29. september kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus C (medlemmer af Foreningen for Bykultur inviteres):

Henrik Mølgård Frandsen: Trafikstruktur og erhvervsudvikling i Østjylland siden 1945

Foredragsholderen, der er tilknyttet Center for Erhvervshistorie, vil i sit foredrag fokusere på trafiksystemets udvikling i perioden og de politiske holdninger og beslutninger, der i de enkelte kommuner, på regionalt og nationalt plan har ligget bag de mange ændringer og nyskabelser. Vi vil også høre om, hvordan udformningen af trafikstrukturen har haft betydning for den erhvervsmæssige udvikling i Østjylland.

Foredraget var oprindeligt på programmet i foråret, men måtte aflyses p.g.a. sygdom. Det tager udgangspunkt i forfatterens ph.d.-afhandling, der ved offentliggørelsen i april skabte fornyet debat bl.a. om flytning af den østjyske lufthavn. Debatten herom og om den fremtidige erhvervsstruktur vil indgå i foredraget og aftenens diskussion.

I tilknytning til foredraget vil indgå ældre og nyere kort- og billedmateriale.

 

Torsdag den 3. november kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus:

Museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard, Odder Museum:

Østjyske kvinder i politik efter kvindevalgrettens gennemførelse 1908/1915.

I 1909 kom de første danske kvinder ind i kommunalpolitik, og 6 år senere fik de muligheden for at deltage i landspolitik. Men hvem var kvinderne, og hvad beskæftigede de sig med i politik? Foredraget vil fortælle om nogle af de første kvindelige lokalpolitikere fra bl.a. Odder og Aarhus og om kvindelige folke- og landstingspolitikere fra Østjylland. Hør også om debatten frem mod gennemførelsen af kvindelige valgret, og om de udfordringer livet som kvindelig politiker kunne byde på gennem 1900-tallet.

 

Forår 2011

Tirsdag den 8. februar kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2 B

Jesper Laursen: Herregårdsjagt, jagtliv, skytter – og krybskytter – i Østjylland 1850-1930

Foredragsholderen, der er ansat på Moesgård Museum, har i 2009 skrevet den første omfattende bog om herregårdsjagt i Danmark. Bogen bygger på en lang række undersøgelser i især landsarkiverne og i mange godsarkiver, og den indeholder mange spændende og hidtil ukendte historier om herregårdenes jagt og skovbrug og om deres betydning for godsernes økonomi.

I centrum for bogen står Frijsenborg ved Hammel, hvis store arkiv har været utroligt givende for fremstillingen og de mange fortællinger om herskabsjagten, om herregårdsskytterne, om vildtopdræt og meget mere. Vi kommer langt omkring – også på andre østjyske godser – og der er også blevet plads til historier om Henrik Løve og Skytte-Lars, der dog måtte i retten for deres jagtiver.

Ved foredraget vises mange af de enestående nye billeder, der er dukket op i bl.a. Frijsenborgs arkiv.

 

Torsdag d. 3. marts kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2 B

Arne Nielsen: Højskolerne og højskolestriden i Østjylland

Foredrag af Arne Nielsen, tidligere landskonsulent på Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, og hele sit liv interesseret og aktiv i de frie skoler, andels- og højskolebevægelsen.

Fra sidste halvdel af 1800-tallet oprettedes mange folkehøjskoler rundt omkring i landet – således også i Østjylland. Naturligt nok var der i den forbindelse mange forskellige opfattelser af, hvilken rolle disse skoler skulle spille i folkeoplysningens tjeneste.

Mest markant kom det til udtryk i Østjylland, hvor Lars Bjørnbak i Viby stod for den linie, at skolerne skulle være opdragende og give nyttige kundskaber som de offentlige skoler, mens Grundtvigianerne kæmpede for, at de skulle være oplysende og frie (især eksamensfrie). Forstander Jens Nielsen, Klank Højskole i Galten var eksempelvis en af forkæmperen for denne sidste linie.

Foredraget vil belyse disse forskelle og i øvrigt fortælle om de mange højskoler, der har været og er i Østjylland.

 

Tirsdag d. 29. marts 2010 kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2 B

Årsmøde med generalforsamling og foredrag

 

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 17. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Ole Koefoed Nielsen, Lisbeth Ruby Vedel-Smith og Peter Mouritsen på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleant og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Henrik Mølgård Fransen: Trafikstruktur og erhvervsudvikling i Østjylland siden 1945

Foredragsholderen, der er tilknyttet Center for Erhvervshistorie, vil i sit oplæg fokusere på trafiksystemets udvikling i perioden og de politiske holdninger og beslutninger, der i de enkelte kommuner og på regionalt plan har ligget bag de mange ændringer og nyskabelser. Vi vil også høre om, hvordan udformningen af trafikstrukturen har haft betydning for den erhvervsmæssige udvikling i Østjylland.

I foredraget vil indgå både kort- og billedmateriale.

 

Efterår 2010

Lørdag d. 21. august kl. 9.00-18.30 udflugt til Vestjylland (fælles arrangement med Foreningen for Bykultur

09.00 Afgang med bus fra Århus (Musikhuset), ca. kl. 11.00 ankomst til Herregården Nr. Vosborg (rundvisning v. arkitekt Peter Carstens, der har stået for restaureringen). Kl. 12.30 Frokost på Nr. Vosborg for egen regning  (- af hensyn til den praktiske afvikling forudbestilles en frokostplatte til ca. 150 kr. medmindre andet udtrykkeligt meddeles ved tilmeldingen).

Kl. 13.30 bus nord om Nissum fjord til Thorsminde, hvor vi besøger Strandingsmuseum St. George. Kl. 15,00 bus langs kysten sydpå til Ringkøbing og derefter spadseretur i Ringkøbings gamle bydele. Kl. 16.30 afgang fra Ringkøbing og ca. 18.30 ankomst  til Århus, Musikhuset.

 

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2 B

Lærer Annette Foth-Jakobsen, Gl. Ry: Historien om den tidligere flyveplads og tyske flygtningelejr ved Gl. Ry 1935-1948

I foredraget bliver der ved hjælp af en række billeder fortalt historien om et område ved Salten Langsø, der først rummede en civil flyveplads, hvorefter den blev til en tysk militærflyveplads og endelig rummede tusinder af tyske flygtninge efter krigens afslutning.

Der vil blive mulighed for at danne sig et indtryk af, hvordan pladsen så ud, da den blev brugt af små privatfly lige såvel som Det Danske Luftfartselskabs store rutefly og hvordan pladsen skiftede udseende da krigen kom til Danmark. Dokumenter, malerier og fotografier giver et meget detailleret indblik i, hvad der foregik bag pigtråden i den kæmpestore tyske flygtningelejr ved Salten Langsø efter krigen.

Fortællingen om bl.a. lejrpræsten og hans familie, om problemerne der opstod, da mange tusinde flygtninge levede tæt sammen over et langt tidsrum og hvilken stor forandring lejren gennemgik fra dens start i 1945 indtil dens opløsning i 1948 vil være nogle af de ting, der vil blive belyst. Kom og hør en af de store fortællinger om krig og fred, tab, sorg, had og kærlighed, angst og glæde.

(Til mødet inviteres medlemmer af Besættelsesmuseets Venner)

 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 (bemærk ugedag og tidspunkt) på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2 B.

Byhistoriker Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond: Bernhardt Jensen som bybevarer og byhistoriker.

Århus Byhistoriske Fond har i forbindelse med udnævnelsen af tidligere borgmester Bernhardt Jensen til Alle Tiders Århusianer og afsløringen af statuen af “den cyklende borgmester” udgivet bogen: <I>Bernhardt Jensen

En af forfatterne,  byhistorikeren Henrik Fode, fortæller i et lysbilledforedrag om Bernhardt Jensens mangeårige indsats for at bevare centrale kvarterer og miljøer i midtbyen, for at oprette og styrke de byhistoriske institutioner samt om hans egne bøger og artikler om byens lokalhistorie.

(Fælles arrangement med Foreningen for Bykultur)

 

Forår 2010

Torsdag d. 11. februar kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2B:

Vilfred Friborg Hansen: Kalø Gods og Jenisch-slægten

Når Kaløs historie fortælles, har det som regel været den gamle middelalderborgs historie, der har været i centrum. I dette foredrag sættes i stedet fokus på slægten Jenisch, der ejede Kalø Gods fra 1824 til 1945. Det er en dramatisk historie, både i begyndelsen og i slutningen. Slægten overtog godset i 1824 for at betale dets skattegæld til den danske stat efter statsbankerotten i 1813, der resulterede i en brandbeskatning af de danske godser. Men med Jenischernes overtagelse kom der kapital til Kalø, og godset blomstrede op og blev et veldrevet mønstergods i løbet af 1800-tallet. Ikke underligt, at herskabet på Kalø blev særdeles vellidt og respekteret på egnen.

Jenisch-slægten havde også besiddelser i Holsten, og var altså indtil 1864 den danske konges undersåtter. De blev boende i Holsten efter købet af Kalø, og kom til Kalø hver sommer samt om efteråret for at deltage i de store efterårsjagter. Selv efter 1864 var respekten blandt de lokale på Røndeegnen dog usvækket, og så sent som under besættelsen blev der opsat en flot mindesten om Wilhelm von Jenisch, der var tysk soldat og omkom i Grækenland.

Men efter besættelsen blev det tyske tilhørsforhold katastrofal for slægten. Al tysk ejendom i Danmark blev konfiskeret, og Kalø blev den danske stats ejendom, uden kompensation til ejerne. Bitterheden var stor. Det kom bl.a. frem, da staten ønskede at privatisere Kalø i 1990´erne og flere mente, at man burde tilbyde den gamle baron at få sit gods tilbage.

Vi skal i foredraget også høre om og se billeder af slægten Jenischs godser i Holsten, Blumendorf og Fresenburg, og om deres herskabshus og park i Altona. Et besøg dertil kan absolut anbefales, og det får vi en forsmag på i ord og billeder i foredraget.

 

Tirsdag den 2. marts kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2B:

Bodil Møller Knudsen: Hverdag og fest ved det russiske hof i Horsens, 1780-1807:

I årene 1780-1807 levede fire fyrstelige russere i Palæet på sydsiden af torvet i Horsens. Om baggrunden for deres ophold her og om deres tilværelse i byen fortæller lederen af Byarkivet i Horsens i et foredrag, ledsaget af en række billeder.

Russernes daglige tilværelse kan følges tæt på baggrund af de ca. 50 store pakker med regnskaber som husholdningen efterlod. Hovedparten af regningerne angår indkøb af mad til de mange mennesker, som hver dag indtog deres måltider ved et af husholdningens tre (!) spiseborde.

Foredraget tager især udgangspunkt i alt det, som disse regninger kan fortælle om madvaner og måltidsskikke i fyrstelige huse, om lyse dage med havefester og højtidsbespisning og om mørke dage med sygdom og begravelser.

Foredraget vil give et interessant indblik i et helt fremmed og usædvanligt miljø i Østjylland omkring 1800.

 

Torsdag den 25. marts kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 2B:

Årsmøde med generalforsamling og foredrag

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 17. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Erik Korr Johansen, Leif Dehnits, Claus Navntoft og Jeppe Norskov Stokholm på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleant og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen foredrag af Ole Linå Jørgensen: Om anlæggelsen af Odderbanen i 1884 og dens 125-årige historie

Efter 1864 blev handelen vendt fra Tyskland mod England. Staten igangsatte byggeri af en havn i Esbjerg med jernbaneforbindelse til den nye østjyske længdebane. Det satte skub i oprettelsen af nye private banelinier i Østjylland. “En ikke Hads Herred-bo” foreslog en jernbaneforbindelse til Odder, og efter nogen tid fængede ideen i Odder, dog helst med en linieføring til Hovedgård, så man undgik en ødelæggende konkurrence fra Århus og Horsens. Den blev dog ikke til noget.

I Horsens var man i begyndelsen positiv, men endte dog med at prioritere en jernbane til Juelsminde. I Århus derimod var Hans Broge klog af skade klar til et nyt jernbaneprojekt, der kunne trække omsætning til hans virksomheder i Århus. Hans tidligere initiativ, Århus-Ryomgård banen, var kuldsejlet som privatbane og blevet solgt til staten for en spot.

Ved Odder var den hovedrige stamhusbesidder på Rathlousdal begyndt at bygge havn i Hou og satte alt ind på at få jernbanen derned. Denne magtfulde konstellation levnede ikke Odderborgerne mange muligheder for at øve indflydelse på jernbaneprojektet.

Denne spændende historie om Odderbanens tilblivelse vil Ole Linå Jørgensen fortælle om og desuden redegøre for banens videre historie, og om Odder trods alt fik glæde af banen. Foredraget ledsages af en række illustrationer.

 

Efterår 2009

Lørdag den 22. august kl. 7.45 (NB: Bemærk tidspunktet) – 18.00: Tur til Samsø (Afgang fra Musikhuset, Århus):

Turen – der måtte aflyses i foråret pga. færgeproblemer – omfatter et besøg på Samsø Økomuseum i Tranebjerg og rundtur på Sydsamsø til Brundby – Ørby – Brattingsborg – Ballen – Langemark – Besser. Med rundgang i Besser.

Derefter Alstrup – Stauns – Kanhavekanalen. Stop ved Naturskolen, hvor der spises frokost (egen frokostpakke medbringes, øl/vand kan købes). Vi bestiger Grønhøj, hvorfra der er udsigt til øerne i Stauns Fjord samt øerne Kyholm, Lindholm og Vejrø. Videre via Langør over Nordby Hede til Nordsamsø. Rundgang i Nordby (m. Olga Foged Klemensen som guide), evt. besøg i Nordby Kirke.

Turen går videre til Nordby Bakker – Dyvelstenen – Ballebjerg. Derefter tilbage langs Sælvigbugten til færgen i Sælvig afg. kl. 16.00.

Guide på turen er Bertel Madsen, Langemark, der har forbeholdt sig ret til mindre ændringer.

(Blev atter aflyst)

 

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus C

Seniorforsker Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet: Industriminder i Århus Midtby

Store virksomheder som Frichs, Mønsted og Sabroe er for længst borte fra Århus midtby. Og med en nærmest usvigelig sikkerhed er der inden for Ringgaden i de seneste årtier nedrevet gamle industribygninger år efter år, men uden nogen som helst koordineret plan for, hvad der bør bevares. Derfor har foredragsholderen forsøgt en kortlægning af de endnu bestående industriminder. I et billedrigt foredrag leder han os gennem bymidten og peger på bygninger, der kræver opmærksomhed, hvis man i Århus vil forsøge at bevare minder fra industrikulturens epoke.

 

Tirsdag den 24. november kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus

Byhistorikeren, mag. art. Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond: Århus Å og dens betydning gennem 1000 år

Århus Ås munding (Aros) har givet navn til byen. Den har været afgørende for den oprindelige handelsplads’ geografiske placering i vikingetiden og siden også for købstadens udvikling gennem middelalderen og frem til vor tid. Den fungerede som transportvej og havn, men ikke nok med det. Åen leverede også drikkevand, og var vaskeplads samt kraftkilde til de første industrianlæg i form af vandmøller. Endelig blev den også brugt som kloak. I dag har Åen omsider fået en helt anden status: den er blevet et rekreativt element i byen.

Foredraget beretter om åens historie helt fra dens udspring i Solbjerg Sø frem til Århus Havn og ledsages af en lang række billeder.

Byhistorisk Fond står netop i efteråret med en udgivelse under titlen: Åen.

 

Forår 2009                  

Torsdag d. 12. februar kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28                  

Viggo Lovdal: DSBs Centralværksted i Århus – historien og arbejdsvilkårene

Foredragsholderen er pensioneret fra DSB efter 40 års tjeneste, heraf 19 år på Centralværkstedet i Århus. I foredraget vil han fortælle om DSBs Jernbaneværksted, der i 1862 blev etableret i Århus. I 1948 beskæftigede værkstedet, der nu havde skiftet navn til DSBs Centralværksted, ca. 1800 mand. Foredraget vil indeholde såvel historiske oplysninger som omtale af dagligdagen på en af de dengang største arbejdspladser i Århus.

Viggo Lovdal samlede og redigerede kollegers optegnelser om Dansk Arbejdsmands Forbunds selvstændige fagforening på Centralværkstedet, lige før han forlod DSB. Arbejdet blev til bogen Fra arbejdsmænd til håndværkere, der udkom på Husets Forlag i 1996.

Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus C

Museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum: KYSTBEFÆSTNINGER OG KAPERKRIG – Napoleonskrigene i Østjylland

I aftenens foredrag berettes om de uhyre vidtløftige planer for befæstningen af Danmarks kyster fra 1800 til Napoleons- eller Englandskrigenes afslutning 1814 og for planernes gennemførelse på den jyske østkyst – med særligt henblik på det centrale Østjylland. Der fortælles om de enkelte fæstningsanlæg, deres bestykning, besætning m.v., om synlige og usynlige levn. Desuden redegøres for kaperflådens virksomhed – en slags statsautoriserede sørøvere – om den nørrejyske kanonbådsflotille, om kystmilitsen og om tildragelser i det østjyske, bl.a. om de spanske, franske og hollandske lejetropper.

 

Torsdag den 26. marts kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus

Årsmøde med generalforsamling og foredrag

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 18. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Ole Koefoed Nielsen, Lisbeth Ruby Vedel-Smith og Holger Garner på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleant og revisor. – 6. Eventuelt.

Det planlagte foredrag efter generalforsamlingen: Dorte Kook Lyngholms: Ret og magt på Clausholm i 1700-tallet må desværre igen aflyses på grund af sygdom.

I stedet har vi heldigvis fået Tove Glud Rasmussen fra Viby Lokalhistoriske Forening og Slægtshistorisk Forening, Århus, til at holde et foredrag om en spændende historie fra sine mange års studier inden for slægtsforskningen – hun har givet foredraget følgende introduktion: En borger i Horsens og Randers dør i 1739

Min 4-tipoldefar Peder Thomasen Bering dør i Horsens 21. november 1739, 42 år gammel. Det bliver optakten til et såkaldt kommissionsskifte indført i en protokol på ca. 1000 sider. Der vil på basis af skiftet samt en del andre kilder blive fortalt om, hvordan man ud fra dette materiale kan få et bredt kendskab til en yderst velhavende borgers liv, der levede for mere end 250 år siden.

 

Lørdag den 13. juni. kl. 7.45 (NB: Bemærk tidspunktet) – 18.00:(Afgang fra Musikhuset, Århus) Udflugt til Samsø

Turen måtte desværre aflyses på grund af forsinket færgeaflevering, men forsøges nu gennemført i august 2009 (se nyt program for efteråret 2009 ovenfor)

 

Efterår 2008                   

Torsdag den 18. september kl. 16.30 på Skovmøllen ved Moesgård

Arkitekt Torsten Hinge, Moesgård Museum: Skovmøllens restaurering – og træk af dens historie

Moesgård har inden for de senere år gennemført omfattende restaureringsarbejder på Skovmøllen med udstrakt hensyntagen til de historiske bygningsværker. Museets arkitekt, Torsten Hinge, vil med udgangspunkt i restaureringen give en historisk beretning om Skovmøllen, herunder dens og de skiftende mølleres tilknytning til Moesgård og Güldencrone-slægten. I tilknytning til foredraget vil der blive en rundtur i møllebygningen – der er Danmarks eneste fungerende underdrevsmølle  – og dens omgivelser, mølleløbet og serveringspladsen.

 

Tirsdag den 7. oktober kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus C

Historiker, cand. mag. Anne Sofie Szulevicz, Center for Byhistorie: Havekoloniernes etablering og udvikling i Århus i perioden 1880-1925

I sidste halvdel af 1800-tallet medførte industrialiseringen og urbaniseringen en række forandringer i Århus’ byrum, sociale strukturer og urbane kultur. Blandt andet opstod en ny fritidskultur i takt med at arbejdstiden begrænsedes og nye idealer om friluftsaktiviteter bredte sig. Havekolonierne, der skød op på byens markjorder i de sidste årtier af 1800-tallet, var en del af denne nye fritidskultur.

I foredraget vil Anne Sofie Kristensen ved hjælp af billed- og kortmateriale beskrive hvorledes byens første havekolonier blev etableret og udviklede sig i perioden 1880- 1925. Hun vil fortælle om det politiske engagement i sagen, og bystyrets administration af haverne. Foredraget vil ligeledes omhandle havekoloniernes organisering i haveforeninger og deres indlemmelse i “Det danske kolonihaveforbund”. Hun vil også give et bud på, hvorfor haverne hurtigt blev en populær fritidsbeskæftigelse, samt diskutere deres betydning for byen og for de mennesker, der dyrkede dem.

Torsdag den 6. november kl. 19.30 på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus

Historiker og ph.d.-stipendiat Dorte Kook Lyngholm, Aarhus Universitet: Ret og magt på Clausholm i 1700-tallet

I 1700-tallet kulminerede godsejernes magt og myndighed over landbefolkningen i Danmark.

Det var påbudt i Danske Lov, at en fæstebonde skulle adlyde sit herskab, og godsejernes ret til at afstraffe deres bønder med træhest og pisk er velkendt. Herremændenes juridiske myndighed var imidlertid langt mere vidtgående, og de nød i udstrakt grad retlig immunitet på deres godser.

I aftenens foredrag sættes scenen på et af de største godser i Østjylland, nemlig Clausholm. På grundlag af sin forskning i de lokale tingbøger, vil Dorte Kook Lyngholm tage os med til 1700-tallets tingstue på Clausholm birk. Her møder vi herremændene Chr. von der Maase og M. V. Huitfeldt, der begge havde birkeret og dermed selv hyrede den lokale dommer. Foredraget vil bl.a. løfte sløret for, hvordan det gik for sig, når godsejeren førte sag mod sine undersåtter – og omvendt.

(foredraget måtte desværre aflyses på grund af sygdom)

 

Forår 2008

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 på Besættelsesmuseet, Mathilde Fibigers Have 2.

Museumsinspektør Steen Lundbye: Foredrag og rundvisning på Besættelsesmuseet

I sommeren 2007 kunne Besættelsesmuseet fejre sit 25 jubilæum med særudstilling “På den forkerte side”. En udstilling som fortæller historien om de danskere, der efter befrielsen blev anklaget for at have haft for tæt kontakt med den tyske besættelsesmagt.

Meget er sket siden begyndelsen i 1982, og i dag råder museet over ca. 300 udstillingskvadratmeter beliggende i Århus gamle Rådhus, der i krigens sidste måneder rummede Gestapos hovedkvarter. På en rundvisning i museet vil gæsterne få en fortællingen om besættelsestiden i Århus, der bliver båret af de mange museumsgenstande, museet udstiller.

Der vil blive indkrævet en entreudgift på 20,- kr.

 

Torsdag den 13. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet: Årsmøde med generalforsamling og foredrag/rundvisning

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4.Indkomne forslag (indsendes senest 5. Marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Erik Korr Johansen, Claus Navntoft, Holger Garner og Jeppe Norborg på valg. Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleant og revisor. – 6. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil arkivar Henrik Vedel-Smith orientere om Erhvervsarkivets samlinger og vise rundt i arkivets magasiner.

Erhvervsarkivets rummer samlinger både fra dansk erhvervsliv gennem mere end 400 år og fra Århus kommune, hvis ældste arkivalier går tilbage til 1412. Desuden findes en større kopisamling med bl.a. kirkebøger og folketællinger fra hele landet. Der vil blive lejlighed til at se læsesalene og få en rundtur gennem arkivmagasinerne, ligesom der vil blive en fremvisning af udvalgte arkivalier.

Lørdag den 31. maj. kl. 10.00 – 18.00<BR>(Afgang fra Musikhuset, Århus)

Udflugt til Fur og Grinderslev Klosterkirke

Furs geologi er unik og unikt præsenteret på Fur Museum. Geologien er her i særlig grad historien før menneskets indtræden i verden, og vi vil få lejlighed til både på museet og i naturen at se på bl.a. moler, fossiler og askelag. På museet fortæller museets leder Bo Schultz om geologien og inspektør John Brink Bertelsen om Limfjordsøens kulturhistorie

Frokosten indtages på det nyetablerede Fur Bryghus, hvor der kan købes  en frokosttallerken til en kuvertpris af ca. 100 kr. + drikkevarer.

Efter turen på Fur aflægges besøg i Grinderslev Klosterkirke. Den fornemme kirkebygning står nu ene tilbage af det forsvundne Grinderslev Kloster. Klosteret tilhørte Augustinerordenen og er grundlagt i 12. århundrede, medens det blev nedlagt kort efter reformationens indførsel. På vej til og i kirken vil Holger Garner fortælle om kirken og klostrets historie.

Pris inkl. bus, entréer og rundvisninger 200 kr.

 

Efterår 2007

Torsdag den 13. september kl. 19.30 på Erhvervsarkivet: Museumsinspektør Annette Hoff, Horsens Museum: Gehrdt de Lichtenberg – storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant.

1700-tals matadoren Gehrdt de Lichtenberg bar på mange titler: godsejer, storkøbmand, pengeudåner, etatsråd og fabrikant. Men hvad gemte der sig bag 1700-årenes mest markante person i det midtjyske? Hvordan udfoldede hans luksuriøse liv sig i herskabspalæet i Horsens og hvad skete der på de 11 herregårde, som han efterhånden opkøbte, bl.a. Bidstrup gods sydvest for Randers? Hvad sejlede hans skib med og hvor mange penge udlånte han – og til hvem? Hvordan var han overfor sine tjenestefolk og hundredvis af fæstebønder, og hvorfor købte han 20 kirker? Disse spørgsmål og mange flere kan man høre svaret på, når Annette Hoff fortæller om arbejdet med at skrive bogen om den kendte mand. Se også de mange flotte fotos, som fotografen Kirsten Nijkamp har taget fra hans herregårde, bypalæet og de mange kirker.

 

Lørdag den 29. september kl. 10-16 på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 270, Viby

Lokalhistorisk inspirationsdag “Østjyske vandringer 5”

For 5. år i træk arrangerer Historisk Samfund sammen med de øvrige østjyske historiske foreninger og arkiver et heldagsmøde med forskellige oplæg om østjysk lokal- og personalhistorie.

Denne gang skal vi bl.a. høre et oplæg om den udvandring, der ikke gik til USA, men til andre oversøiske lande, mens et andet behandler avisernes og lokalbladenes betydning som nyhedskilder og som kilde til lokalhistorien., og endelig søger et oplæg at kaste lys over, hvordan man kan finde kildestof til personal- og slægtshistorien i de forsvarets arkiver.

Onsdag den 14. november kl. 15.00-18.00 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Århus

Reception i anledning af Historisk Samfunds 100-års jubilæum

Historisk Samfund for Århus Stift blev stiftet på et møde den 14. november 1907 i Den Folkelige Forsamlingsbygning i Østergade og har således nu virket gennem 100 år. Det vil vi gerne fejre og indbyder derfor medlemmer og gæster til en festlig sammenkomst på jubilæumsdagen. Programmet vil indeholde velkomst, taler og musikalske bidrag samt indslag om samfundets historie i form af foredrag, udstillinger m.v. Endvidere vil den udvidede jubilæumsårbog blive præsenteret.

I forbindelse med receptionen vil Samfundet desuden byde på en let buffet sammen med et glas vin, øl eller vand.

Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op for at fejre dagen – ved samme lejlighed kan man få udleveret årbogen.

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *